Fraflytningsrapport - Alt du bør vide når du skal flytte

I denne artikel gennemgår vi: Hvad er en udflytnings- eller fraflytningsrapport? Hvilke tidsfrister er vigtige at overholde ved fraflytning? Hvad skal en fraflytningsrapport indeholde? Skabelon til fraflytningsrapport


Fraflytningsrapport - Hvad bør man vide?

En fraflytningsrapport er en opgørelse over et lejemåls tilstand eller forfatning, når en lejer flytter ud. Rapporten er vigtig, fordi den dokumenterer boligens stand, niveau af slitage og rengøring, skader eller fejl, der kan være opstået under lejemålet.

Uden en indflytnings- og fraflytningsrapport er udlejer altid ansvarlig for alle udbedringer – medmindre skaden skyldes misligholdelse fra lejerens side.

Skal du bare bruge en standardskabelon eller skema til din fraflytningsrapport/flyttesyn?

Så hent den her.

Hvad er en udflytnings- eller fraflytningsrapport?

En udflytnings- eller fraflytningsrapport er en skriftlig rapport, som udlejer skal udfylde, når et lejemål ophører eller en lejer flytter ud. Den kaldes også for en flytteopgørelse.

Udflytningsrapporten udfyldes som led i udflytningssynet / flyttesynet.

Rapport dokumenterer lejemålets fysiske tilstand og forfatning ved fraflytning. Det betyder, at den beskriver slitage, skader, mangler, fejl og andre vigtige forhold i hver enkelt rum i det værelse, hus, lejlighed eller bygning, som bliver udlejet.

Både udlejer og lejer skal underskrive fraflytningsrapporten. Det sikrer, at alle parter er enige i rapportens indhold. Skriv derfor aldrig under på en fraflytningsrapport, du ikke kan stå inde for.

Som lejer er det også en god idé at få kvittering på, at du har afleveret dine nøgler.

Når fraflytningsrapporten er udfyldt, kan den sammenlignes med indflytningsrapporten. På den måde har udlejer og lejer lettere ved at finde ud af, hvem der skal betale for hvilke dele af istandsættelsen.

Hvad er et fraflytningssyn / flyttesyn?

Et fraflytningssyn – også kaldet et flyttesyn – er et lovkrav i lejeloven (§ 98.3), hvis udlejer har mere end ét lejemål.

Ved fraflytnings- eller flyttesynet gennemgår både udlejer og lejer huset, lejligheden eller værelset for at undersøge, hvilken stand det afleveres tilbage i. Det vil ofte være her, hvor fraflytningsrapporten bliver udfyldt.

Hvis I opdager eller påpeger fejl eller mangler, bør I også dokumentere skaden/mangel med billeder eller video. Det er mere pålideligt end bemærkninger i et skema.

Som lejer kan det være smart at invitere en tredjepart med. Det skaber tryghed – og sørger for, at du har et ekstra vidne med, når I tilser lejemålet.

Tidsfrister ved fraflytning

Fraflytningssynet skal finde sted senest 14 dage efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejeren er flyttet ud. Lejeren skal indkaldes skriftligt til synet med mindst en uges varsel (udlejer og lejer kan dog aftale et kortere varsel, når lejeforholdet er opsagt/ophævet).

Fraflytningsrapporten vil typisk blive udfyldt under fraflytningssynet. Når synet er overstået, skal lejer modtage en kopi af rapporten – fysisk eller digital – senest 14 dage efter synet.

Hvad kan udlejer kræve af lejer ved istandsættelse?

Udlejere vil ofte kræve nyistandsættelse af lejemålet, når en lejer flytter ud. 

Men efter at lejeloven blev forenklet og moderniseret, er dette ikke længere tilladt ved nye lejemål (lejeloven §98).

Hvis lejekontrakten er indgået efter d. 1. august 2015, må udlejer derfor kun kræve normalistandsættelse – altså at lejemålet er i nogenlunde samme stand, som da lejer flyttede ind (med undtagelse af det forventede slid og ælde.)

Normalistandsættelse kunne for eksempel være:

 • Maling og tapetsering af vægge
 • Slibning eller lakering af gulve
 • Maling af træværk og paneler
 • Vinduespudsning
 • Støvsugning og vaskning af gulve/vægge/loft
 • Rengøring af ovn, komfur og køkken
 • Rengøring af badeværelse og afløb

Som udgangspunkt er udlejer altid ansvarlig for al istandsættelse – medmindre det kan bevises, at lejer har misligholdt lejemålet.

Hvad er misligholdelse?

Hvis en lejer eller udlejer ikke overholder lejekontrakten, kaldes det for misligholdelse.

Det er et juridisk begreb, som benyttes om alle typer af kontrakten. Ved udlejning dækker det typisk over, at en lejer ikke betaler sin husleje til tiden, at udlejer ikke sørger for vedligeholdelse eller at en af parterne på anden vis ikke overholder den aftale, de har indgået i kontrakten.

Når det kommer til lejemålets fysisk stand, bruges begrebet vanrøgt – altså en grov forsømmelse af boligen.

Det kan for eksempel være:

 • Bevidst ødelæggelse af noget i lejemålet
 • At en opdaget skade eller mangel ikke bliver repareret – selvom det er nødvendigt
 • En mangel på minimal rengøring
 • Opbevaring af større mængder af skrald i lejemålet
 • Andre fysiske gener for de øvrige lejere i ejendommen

Både udlejer og lejer kan være skyld i vanrøgt. Som oftest vil det dog være lejer, der risikerer at forsømme deres pligter i lejekontrakten.

Hvad skal en fraflytningsrapport / skema til flyttesyn indeholde?

En fraflytningsrapport eller et skema til flyttesyn skal beskrive fejl, mangler, slid, skader og andre forhold i hvert rum i et lejemål. 

Når I laver et flyttesyn, er det derfor vigtigt, at I gennemgår hver enkelt rum og notérer, hvilken stand, som hvert punkt på jeres liste er i.

Det er typisk en god idé, hvis det gennemgår og dokumenterer alle de samme forhold, som er beskrevet i indflytningsrapporten, som f.eks.:

 • Loft
 • Vægge
 • Gulve
 • Vinduer
 • Træværk (& paneler)
 • Døre og håndtag
 • El (stik, kabler og kontakter)
 • Internet- og antennestik
 • Stuk & kabelskjulere
 • Låse og nøgler
 • Radiatorer / opvarmningskilder
 • Toilet
 • Vask
 • Vandhaner
 • Badekar
 • Rør
 • Brusekabine eller -niche
 • Vaskemaskine
 • Opvaskemaskine
 • Fliser
 • Køkkenbord
 • Køkkenvask m.v.
 • Indbyggede skabe (heriblandt køkkenskabe)
 • Køleskab
 • Komfur
 • Emhætte
 • Ovn
 • Postkasse
 • Evt. lofts- og kælderrum
 • Evt. garage
 • Evt. have og skur
 • Evt. møbler (hvis møbleret)

Tag gerne billeder og video, når du opdager eventuelle fejl, skader og mangler. Det er bedre dokumentation end en kort kommentar på skrift.

Fraflytningsrapport / flyttesyn: skabelon til skema 

Har du brug for en skabelon til en fraflytningsrapport eller flyttesynsskema?

Så hent LejBoligers standardskabelon her.