Indflytningsrapport

I denne artikel forklarer vi: Hvad er en indflytningsrapport – og et indflytningssyn? Hvad skal en indflytningsrapport indeholde? Hvad er dine forpligtelser som udlejer? Hvad skal du vide som lejer?

Indflytningsrapport - Alt det du skal være opmærksom på

En indflytningsrapport dokumenterer fejl, mangler og forhold ved et lejemål før indflytning.

Indflytningsrapporten er vigtig, da den sikrer, at alle parter har et fælles grundlag for vurderingen af en bolig eller ejendoms tilstand og forfatning. På den måde undgår udlejer og lejer misforståelser og konflikt ved ind- og fraflytning. Rapporten udformes efter et indflytningssyn.

Uden en indflytningsrapporten kan der let opstå misforståelser eller konflikt mellem udlejer og lejer ved ind- og fraflytning. 

I værste tilfælde kan det resultere i, at udlejer/lejer bliver nødt til at betale for udbedringer af lejemålet, som de ellers ikke ville være ansvarlige for, hvis de havde en indflytningsrapport.

Leder du efter en skabelon til en indflytningsrapport? 

Så download LejBoligers skabelon til indflytningsrapporten.

Hvad er en indflytningsrapport – og et indflytningssyn?

En indflytningsrapport er et dokument, hvori det fremgår, hvilken fysisk stand en bolig eller ejendom er i, før en lejer flytter ind. Det er bevis for, at lejemålet er, som det beskrives i lejekontrakten.

Det er vigtigt, at både udlejer og lejer underskriver indflytningsrapporten. Det sikrer, at alle parter er enige i rapportens indhold.

Rapporten beskriver alle forhold i hver enkelt rum i det udlejede værelse, hus, lejlighed eller bygning. Det er vigtigt for at sikre, at eventuelle fejl eller mangler er blevet udbedret, inden begyndelsen på lejemålet.

Det kan være en god idé at vedhæfte billeder og videoer som bilag til rapporten, hvis I opdager en fejl, skade eller mangel ved lejemålet. Det er en mere sikker måde at dokumentere boligens stand på.

Udlejere kan nemlig ikke kræve betaling for istandsættelse, medmindre det er dokumenteret, at lejer har været skyld i skaden.

Indflytningsrapporten minder derfor meget om den fraflytningsrapport, der laves, når et lejemål ophører. Ved at sammenligne de to rapporter, er det også lettere at vurdere hvilke istandsættelser eller reparationer, der kan fratrækkes lejerens depositum.

Hvornår skal man bruge en indflytningsrapport?

Indflytningsrapporten er et krav i lejeloven (§9.2), hvis udlejer har mere end et lejemål.

I dette tilfælde er også et lovkrav, at lejer indkaldes til indflytningssynet, så de selv kan deltage og notere eventuelle fejl og mangler, der skal udbedres inden indflytning.

Det kan dog stadig være en god idé at udarbejde en indflytningsrapport, selvom udlejer kun udlejer et værelse eller ikke har andre lejemål. På den måde kan udlejer og lejer vide sig trygge i, at de begge er enige om boligens generelle stand, inden de underskriver lejekontrakten.

Hvad skal en indflytningsrapport indeholde?

Din indflytningsrapport bør indeholde alle oplysninger om lejemålet stand – heriblandt fejl, mangler og nødvendige forbedringer, inden lejer er flyttet ind.

Men der er ingen lovkrav til, hvordan rapporten skal se ud eller hvilke oplysninger, den bør indeholde.

Det er dog vigtigt, at rapporten er fyldestgørende og retvisende, da den bruges som dokumentation, så både udlejer og lejer har samme grundlag for deres vurdering af lejemålets stand. Dette er med til at mindske risikoen for uenighed ved ind- og fraflytning.

Det kan være en god idé at aflæse målere, heriblandt el, vand, varm og gas – både de enkelte målinger, men også, at de ikke er beskadigede eller misvisende.

Indflytningsrapporten bør beskrive alle forhold i hver enkelt rum, f.eks.:

 • Loft
 • Vægge
 • Gulve
 • Vinduer
 • Træværk (& paneler)
 • Døre og håndtag
 • El (stik, kabler og kontakter)
 • Internet- og antennestik
 • Stuk & kabelskjulere
 • Låse og nøgler
 • Radiatorer / opvarmningskilder
 • Toilet
 • Vask
 • Vandhaner
 • Badekar
 • Rør
 • Brusekabine eller -niche
 • Vaskemaskine
 • Opvaskemaskine
 • Fliser
 • Køkkenbord
 • Køkkenvask m.v.
 • Indbyggede skabe (heriblandt køkkenskabe)
 • Køleskab
 • Komfur
 • Emhætte
 • Ovn
 • Postkasse
 • Evt. lofts- og kælderrum
 • Evt. garage
 • Evt. have og skur
 • Evt. møbler (hvis møbleret)

Opdages der fejl eller mangler, er det også en god idé at dokumentere disse ved at tage billeder eller optage video.

Hvad er dine forpligtelser som udlejer?

Hvis du som udlejer har mere end et lejemål, er du forpligtet til at afholde et indflytningssyn og dokumentere dette med en indflytningsrapport.

Når rapporten er udarbejdet, skal du sørge for, at din lejer får udleveret en kopi – enten fysisk eller digitalt. Ellers kan du miste retten til at kræve, at lejer skal dække udgifter til istandsættelse ved fraflytning.

Rapporten skal sendes til lejer senest 14 dage efter et indflytningssyn.

Hvis du ikke giver din lejer en indflytningsrapport, risikerer du selv at skulle stå for udgifter til istandsættelse, når lejemålet engang ophører – medmindre du kan dokumentere, at lejeren selv er skyld i skaden eller ikke har levet op til vedligeholdelsespligten.

Hvad skal man vide som lejer?

Som lejer er det vigtigt, at du stoler på indholdet i indflytningsrapporten.

Hvis du opdager mangler eller fejl, har du 14 dage til at dele dine observationer med udlejer. Det bør gøres på skrift (brev eller e-mail), så du kan dokumentere, at udlejer er bekendt med forholdene.

Du har også mulighed for at deltage i indflytningssynet, så du selv kan bekræfte rapportens indhold. Når du engang flytter fra lejemålet, er du nemlig ansvarlig for at den leveres tilbage i nogenlunde samme stand – udover slitage og almindelig ældelse.

Hvis du ikke modtager en indflytningsrapport, vil du som lejer typisk stå værre end udlejer. Du vil i visse tilfælde være ansvarlig for at bevise, at du ikke selv er skyld i en skade eller mangel.

Gør dem derfor opmærksomme på, at du ønsker et syn og en efterfølgende rapport, før du underskriver lejekontrakten.

Hvis du finder fejl i indflytningsrapporten – eller opdager mangler, som ikke er blevet dokumenteret, bør du lave en fejl- og mangelliste, som du deler med udlejer senest 14 dage efter, at du er flyttet ind.

Fejl- og mangelliste

Hvis du som lejer opdager fejl eller mangler i indflytningsrapporten, skal du lave en fejl- og mangelliste.

Fejl- og mangellisten er vigtig, fordi du som lejer sikrer, at alle relevante forhold bliver dokumenteret. Den har samme juridiske gyldighed og værdi som en indflytningsrapport.

Hvis du og udlejer har overset noget, inden du er flyttet ind, kan du stilles økonomisk ansvarlig for at få den udbedret – også selvom du ikke har boet i lejemålet, da skaden opstod. Husk også at tage billeder eller video, hvis du opdager en fejl eller mangel.

Fejl- og mangellisten skal være delt med udlejer senest 14 dage efter begyndelsen på lejemålet.

Indflytningsrapport: skabelon til blanket

Har du brug for en skabelon eller standardblanket til en indflytningsrapport?

Så download LejBoligers skabelon her.