Handelsbetingelser - LejBoliger.dk

Senest opdateret maj 2021

Generelt om LejBoliger.dk

LejBoliger.dk er en boligportal, som formidler kontakten mellem udlejere og lejere af boliger i hele Danmark.

LejBoliger.dk er dermed målrettet henholdsvis udlejere, som ønsker at annoncere og udleje én eller flere ledige lejeboliger, og boligsøgende/lejere, som ønsker at finde et ledigt lejemål.

Derudover stiller LejBoliger.dk en række redskaber til rådighed, så som f.eks. artikler, skabeloner og vejledninger, der har til formål at lette dét at udleje og leje boliger i Danmark.

LejBoliger.dk har til formål at være en boligportal, hvor lejer og udlejer kan finde hinanden og finde relevante redskaber til udlejning. LejBoliger.dk administrer og faciliteter ikke selve udlejningen af de respektive boliger som annonceres på hjemmesiden.

Virksomhedsoplysninger

LejBoliger.dk ApS (herefter LejBoliger.dk)
Næstvedgade 28, kl. th.
2100 København Ø
CVR: 39223112
E-mail: hello@lejboliger.dk

Anvendelsesområdet

Nærværende handelsbetingelser er gældende mellem den enkelte ”Bruger” og LejBoliger.dk.

Ved ”Bruger” forstås den som opretter en bruger på LejBoliger.dk, den som opretter en boligsøgerannonce, den som opretter en BoligMatcher, den som køber et abonnement, den som opretter en boligannonce eller den som gør brug af andre ydelser hos LejBoliger.dk, f.eks. i form af køb af skabeloner mv.
Det er en betingelse, at Brugeren ved sit køb af et abonnement hos LejBoliger.dk og eller ved brugen eller købet af øvrige ydelser tilbudt af LejBoliger.dk har læst og accepteret nærværende handelsbetingelser.
Kun personer der er 18 år eller ældre, kan købe et abonnement eller oprette boligannoncer hos LejBoliger.dk.
Disse handelsbetingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og LejBoliger.dk.

Tjenesteydelsen (herefter Tjenesterne)

LejBoliger.dk er som udgangspunkt gratis at tilgå. Du kan til enhver tid søge efter lejeboliger i vores boligportal samt gratis oprette en bruger, og herefter en boligsøgerannonce, en boligannonce og en BoligMatcher.

En boligsøgerannonce er en af dig udfyldt profil, der præsenterer dig som boligsøgende, med angivelse af oplysninger om dig og dine kriterier for din ønskede lejebolig.

En BoligMatcher er en tjeneste der, ud fra nogle af dig angivne kriterier, giver dig besked om nye relevante lejeboliger pr. e-mail.

En boligannonce er en af udlejer udfyldt annonce med oplysninger om det af udlejer tilhørende ledige lejemål.

Det er således kun udlejernes kontaktoplysninger, som det – via en løbende abonnementsbaseret løsning – koster penge, at få adgang, ligesom det koster et engangsbeløb, at købe adgang til skabeloner.

Når du køber et abonnement hos LejBoliger.dk køber du en online tjenesteydelse, der giver dig adgang til udlejers kontaktoplysninger på de aktive lejeboligannoncer der findes på http://www.LejBoliger.dk.

LejBoliger.dk er ikke involveret i hverken kontakten mellem den boligsøgende/lejer og udlejer eller selve udlejningen af de respektive lejeboliger.

Brugerkonto / adgang til Tjenesterne

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesterne registrere en brugerkonto på LejBoliger.dk.
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger ved oprettelsen af brugerkontoen er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren ligeledes kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.
Ved registrering af brugerkontoen skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke videregives, udlånes til eller bruges af andre.
Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.
Login Oplysningerne må ikke misbruges, ligesom der heller ikke må ske videreformidling af de oplysninger, som Brugeren via Tjenesterne får adgang til.
Misbruges Login Oplysningerne eller de oplysninger, som der via Login Oplysninger opnås adgang til, vil det kunne føre til spærring af Tjenesterne for den respektive Bruger uden at den allerede betalte abonnementsydelse tilbagebetales.
Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren straks underrette LejBoliger.dk samt ændre sit password.

Løbende abonnementsaftale

Abonnementet hos LejBoliger.dk koster 29 kr. for de første 4 dage. Abonnement fornyes herefter automatisk, og koster herefter 349 kr. om måneden. Der er altså tale om et løbende abonnement, som periodisk fornyes hver 30. dag.
Det betyder også, at du samtidig med dit køb på 29 kr. (for de første 4 dage) accepterer, at LejBoliger.dk herefter må hæve den aftalte månedlige abonnementspris på 349 kr., indtil abonnementet opsiges.
Du kan altid logge ind på ”Min profil” og se en status på dit abonnement, herunder hvornår det fornyes.

Levering

Når du køber et abonnement på LejBoliger.dk kan du kontakte udlejer på aktive lejeboligannoncer på LejBoliger.dk straks efter gennemførslen af din betaling.
Når du køber et abonnement hos LejBoliger.dk vil du tilmed kunne se dit abonnement ved at logge ind på din bruger-side ”Min profil” på LejBoliger.dk, ligesom du straks efter gennemførslen af din betaling vil modtage en bekræftelsesmail på købet af dit abonnement.
Når du køber en skabelon eller formular på LejBoliger.dk har du adgang til dokumentet strakt efter gennemførslen af din betaling, ligesom du straks efter gennemførslen af din betaling vil modtage en bekræftelsesmail på købet.
Kvitteringen for dit køb finder du ligeledes under ”Min profil”.

Betaling

Når du køber en Tjeneste hos LejBoliger.dk accepter du samtidig, at LejBoliger.dk må hæve det aftalte beløb, svarende til enten den valgte abonnementsløsning eller prisen for den valgte ydelse, fra dit betalingskort.
Når du køber en Tjeneste hos LejBoliger.dk bliver du forud for din accept af købet oplyst om den ydelse du køber, prisen inkl. moms og betalingsvilkår, ligesom du vil skulle acceptere nærværende handelsbetingelser for at kunne gennemgøre købet. Du vil til enhver tid kunne afbryde dit køb, inden betalingen er gennemført.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når din bruger-adgang er oprettet medmindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.
Brugeren skal udføre betalingen for købet via de af LejBoliger.dk tilbudte betalingsmuligheder på hjemmesiden.
Brugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato (dvs. ved hver fornyelse af abonnementet) at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. Bliver en betaling afvist, vil LejBoliger.dk forsøge at trække den skyldige abonnementsbetaling på senere tidspunkter. Lykkedes det ikke at opkræve betalingen, spærres der for Tjenesterne, og vi vil herefter betragte den manglende betaling som en framelding. Du vil herefter kunne tilmelde et nyt betalingskort og forny dit abonnement, hvis dette ønskes.
LejBoliger.dk modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mobilepay Online.
Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms. Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark - Kroner (DKK).
Vi anvender den størst mulige sikkerhed for brugen af dine kortoplysninger på LejBoliger.dk, og vi gemmer ikke dine kortoplysninger. LejBoliger.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL-protokol hvilket betyder, at din data er sikker og ikke kan læses af udefrakommende.

Annoncering

På LejBoliger.dk kan der oprettes boligannoncer og boligsøgerannoncer.
Som Bruger indestår du for, at det indhold du opretter ved brug af LejBoliger.dks Tjenester er i overensstemmelse med vores regler for annoncering.
Annoncering på LejBoliger.dk skal være indholdsmæssig korrekt i både tekst og billeder. Indholdet må ikke være usandt eller krænke tredjemands rettigheder, ligesom det ikke må være vildledende, fjendtligt, diskriminerende, racistisk eller på anden måde anstødeligt.
Annoncering på LejBoliger.dk må ikke krænke ophavs-, varemærke eller andre immaterielle rettigheder.
Det er ikke tilladt at angive kontaktoplysninger i hverken annonceoverskrifter eller den til annoncen tilhørende tekst.
Du forpligter dig ved tiltrædelsen af nærværende handelsbetingelser til at slette annoncer, så som boligannoncer eller boligsøgerannoncer, når de ikke længere kan betragtes som relevante/aktive. Det betyder, at boligannoncer skal slettes/inaktiveres, så snart boligen er udlejet, og at boligsøgerannoncer skal slettes, så snart du ikke længere er boligsøgende.
LejBoliger.dk forbeholder sig retten til til enhver tid at redigere eller fjerne annoncer helt eller delvist, hvis indholdet af LejBoliger.dk vurderes eller formodes at være i strid med gældende lovgivning, LejBoliger.dks krav til annoncering, hensynet til Brugerne eller vores omdømme.

Sociale medier

LejBoliger.dk har et stort netværk af facebook-grupper for lejeboliger. Når du opretter en boligannonce på LejBoliger.dk accepterer du samtidig, at din boligannonce må deles i vores facebook-grupper. Dette gøres udelukkende for at hjælpe dig med annoncering af din bolig, så det kommer ud til så mange potentielle lejere som muligt. Opsigelse af abonnement
De første 24 timer efter dit køb af et abonnement hos LejBoliger.dk kan du ikke opsige dit abonnement. Efter udløbet af de første 24 timer kan du til enhver tid opsige dit løbende abonnement.
Opsigelsen af dit abonnement vil have virkning fra udgangen af seneste betalingsperiodes udløb.
Når et abonnement opsiges, kan du stadig bruge Tjenesterne i den indeværende periode, svarende til den tilbageværende tid af den abonnementsperiode du senest har betalt for. Allerede gennemførte abonnementskøb refunderes ikke.
Når du har opsagt dit abonnement hos LejBoliger.dk, vil fremadrettede opkrævninger af dit abonnement derfor bortfalde og abonnementet afsluttes, med mindre du måtte genaktiverer dit abonnement.
Du opsiger dit abonnement ved at logge ind på ”Min profil” på LejBoliger.dk. Der kan du under ”Mit abonnement” trykke ”Opsig abonnement”.
Når du har opsagt dit abonnementet modtager du en mail med en bekræftelse på din opsigelse. Du skal være opmærksom på, at mailen kan havne i dit spam-/reklamefilter. Modtager du ikke mailen, som bekræfter din opsigelse, skal du rette henvendelse til vores kundeservice, så vi kan tjekke, om opsigelsen er gået korrekt igennem.

E-mails fra LejBoliger.dk

Når du opretter en brugerkonto med henblik på at opnå adgang til vores boligportal af ledige lejeboliger og hertil hørende ydelser på LejBoliger.dk – og dermed afgiver din e-mail i forbindelse med oprettelsen af kontoen/adgangen – accepterer du samtidig, at LejBoliger.dk, kan markedsføre tilsvarende af vores produkter via elektronisk post, så som e-mails om relevante lejemål.
Du kan til enhver tid – enten forud for din brugerkonto-oprettelse – eller efterfølgende gebyrfrit frabede dig/afmelde, at vi henvender os til dig med markedsføring af tilsvarende produkter.
Ønsker du at frabede dig disse henvendelser, kan du enten gøre det i forbindelse med, at du afgiver din ordre om en brugerkontooprettelse/abonnementskøb, ved at angive det i en bemærkning/kommentar til oprettelsen, ved - efter brugerkontooprettelsen/abonnementskøbet - at bruge afmelder-linket i fremsendte e-mails eller ved til enhver tid – både før og efter brugerkontooprettelsen/abonnementskøbet - at skrive det direkte til vores kundeservice (hello@lejboliger.dk).

Fortrydelsesret

Måtte du fortryde købet af et abonnement eller anden Tjeneste købt hos LejBoliger.dk ydes der i henhold til forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Du har derfor ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået/købet er gennemført. Ønsket om fortrydelse af abonnementskøbet skal meddeles os senest 14 efter aftalens indgåelse /gennemførsel af købet.
Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
For så vidt angår abonnementer købt på LejBoliger.dk gælder fortrydelsesfristen dog kun, så længe abonnementet ikke er taget i brug.
For så vidt angår skabeloner købt på LejBoliger.dk gælder fortrydelsesfristen dog kun, så længe skabelonen ikke er hentet. Ved ”hentet” forstås, at dokumentet, som er af digitalt indhold, er åbnet og eller downloadet.
Vil du gøre brug af fortrydelsesretten på købet af dit abonnement, skal du derfor undlade at tage dit abonnement i brug ved straks efter dit køb at logge af din profil på LejBoliger.dk. Herefter skal du kontakte kundeservice (hello@lejboliger.dk) med meddelelse om, at du vil gøre brug af din fortrydelsesret.
Hvis du f.eks. logger ind på din profil efter gennemførslen af abonnementskøbet, starter søgning af boliger, tager kontakt til en udlejer, annoncerer, laver en boligsøgerannonce eller foretager lignende aktiviteter bortfalder din fortrydelsesret derfor som følge af brugen af abonnementet.
Vil du gøre brug af din fortrydelsesret på købet af en skabelon, skal du undlade at hente skabelonen. Så snart skabelonen er hentet, accepterer du, at din fortrydelsesret bortfalder.
Såfremt du tager dit abonnement i brug eller henter en skabelon, accepterer du ved din tiltrædelse af disse vilkår, at du ikke længere kan fortryde dit køb, fordi din Tjeneste/service er leveret.
Meddelelse om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail til hello@lejboliger.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om at gøre brug af fortrydelsesretten, ligesom du vil skulle oplyse os om, med hvilket navn og med hvilken mail du har gennemført købet samt hvornår købet er gennemført. Du kan også gøre brug af denne standardblanket, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesretten ved køb af et abonnement hos LejBoliger.dk gælder kun i de første 14 dage efter gennemførelsen af det oprindelige køb/tegningen af abonnementet, hvorefter fortrydelsesfristen bortfalder. Fortrydelsesfristen vil derfor ikke kunne gøres gældende ved den løbende betaling af abonnementsydelse, som opkræves efter udløbet af fortrydelsesperioden.
Hvis du gør berettiget brug af din fortrydelsesret, vil LejBoliger.dk refundere dig det beløb, du har betalt uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter modtagelse af din fortrydelsesanmodning.
Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Reklamation

Skulle det ske, at vores Tjenester eller service ikke lever op til dine forventninger bedes du rette henvendelse til os på hello@lejboliger.dk, og så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at finde en tilfredsstillende løsning.
Opstår der som følge af tekniske fejl på LejBoliger.dk f.eks. uhensigtsmæssige driftsnedbrud, forlænget svartider eller lignende, forbeholder LejBoliger.dk sig retten til at afhjælpe problemet ved f.eks. at give brugeren ekstra abonnementstid, der svarer til den tid servicen ikke har kunnet benyttes. Dette kræver, at brugeren sender dokumentation, for at servicen ikke har kunne tilgås - f.eks. i form af screenshot og klokkeslæt.
Reklamation vedr. fejl og mangler på LejBoliger.dk skal meddeles til LejBoliger.dk i rimelig tid efter fejlens opståen.

Misligholdelse

Oplever du som Bruger problemer, uretmæssig brug, stødende indhold eller lignende, skal du straks kontakte os på hello@lejboliger.dk, så vi kan få løst problemet hurtigst muligt.
Misligholdes brugen af LejBoliger.dk, herunder nærværende vilkår, vil LejBoliger.dk kunne slette det nødvendige indhold, herunder begrænse eller afbryde vores Tjeneste (f.eks. din brugerkonto, din boligsøgerannonce, din boligannonce eller lignende) samt ophæve dit abonnement.
LejBoliger.dk tager forbehold for benyttelse af disse foranstaltninger, men vi påtager os ikke noget ansvar for uautoriseret eller ulovligt indhold eller uberettigede benyttelse af vores hjemmeside eller Tjenester.

Rettigheder til indhold

På LejBoliger.dk skal "Lov om ophavsret" overholdes. Brugeren må kun uploade materiale, herunder billeder, film og tekst, som brugeren enten har ophavsrettigheden til, eller som ikke krænker ophavsretten for en tredjepart. "Lov om ophavsret" gælder overalt på hjemmesiden, her i blandt: Materiale Brugeren viser på sin profil og annoncer.
Al data på LejBoliger.dk er ophavsretligt beskyttet. Intet indhold, data, ophavsrettigheder eller varemærker på LejBoliger.dk må anvendes i kommercielt øjemed, der må ikke crawles indhold, ligesom ingen tekster, boliger, annoncer, billeder, kontaktinformationer eller lignende indhold eller data må kopieres, ændres, deles, misbruges eller distribueres fra LejBoliger.dk.
Ved oprettelse af indhold LejBoliger.dk giver du LejBoliger.dk en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille indholdet, herunder data, tekst og billeder. LejBoliger.dk gør brug af denne ret til f.eks. at lagre og vise dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Ansvarsfraskrivelse

LejBoliger.dk er ikke involveret i interaktionen eller transaktioner mellem lejer og udlejer, ligesom LejBoliger.dk ikke er hverken udlejer eller administrator på de boliger, som annonceres på LejBoliger.dk.
LejBoliger.dk er derfor heller ikke ansvarlig for indholdet eller nøjagtigheden af de formidlede oplysninger, herunder heller ikke for rigtigheden af indholdet på de annoncer der findes på LejBoliger.dk.
Det er til enhver tid Brugerens ansvar at udvise fornøden omhu og opmærksomhed når der navigeres på og gøres brug af hjemmesiden, også for så vidt angår indholdet af oplysninger, herunder bl.a. i boligannoncer og de oplysninger Brugeren måtte afgive i en boligsøgerannonce, idet LejBoliger.dk ikke er ansvarlig for andre Brugeres – eller tredjemands – anvendelse af tilgængelige data på LejBoliger.dk.
LejBoliger.dk er ikke ansvarlig for at kontaktoplysninger eller informationer omkring annoncerede lejemål er korrekte. LejBoliger.dk gør dog alt, hvad vi kan for at sikre korrekthed i alle annoncerne, men da boligerne ikke er vores egne, kan vi ikke indestå for, at de angivne oplysninger er korrekte.
Ligeledes er LejBoliger.dk heller ikke ansvarlig for om boligsøgende og udlejer går forgæves i forsøget på kontakten til hinanden. LejBoliger.dk kan heller ikke gøres ansvarlig for de informationer og vilkår som fremgår på udlejer eller administratorers hjemmeside.
Refundering af et abonnementskøb kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for en falsk annonce, men ikke ved fejl og/eller manglende information.
LejBoliger.dk er heller ikke ansvarlig for tab forårsaget som følge af hackerangrev, virus, servernedbrud, svigtende adgang til hjemmesiden, system og IT-mæssige nedbrud på LejBoliger.dk eller hos udlejer eller dennes administrator, heller ikke selvom et sådan nedbrud måtte medføre tab af data i LejBoliger.dks systemer.
LejBoliger.dk er desuden heller ikke ansvarlig for forhold som er uden for LejBoliger.dks kontrol, herunder force majeure, tredjemands misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for LejBoliger.dks kontrol.
De dokumenter/skabeloner, der er tilgængelige eller kan købes på LejBoliger.dk er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl eller ukorrekte angivelse i det indhold Brugeren angiver ikke er LejBoliger.dks ansvar.

De dokumenter, artikler og skabeloner, som er tilgængelige på LejBoliger.dk er en inspiration til, hvordan et givet emne kan håndteres. Du har som Bruger selv det fulde ansvar for at sikre dig, at kontrakten er korrekt udfyldt og lovligt udformet. Det udgør ikke juridiske rådgivning, og der tages i det hele forbehold for korrektheden af indholdet også i juridisk forstand. Enhver (lejeretslig)problemstilling kræver konkret stillingtagen til det specifikke forhold for korrekt anvendelse. Der opfordres derfor i enhver henseende til, at der søges sagkyndig rådgivning, når der skal gøres brug af juridiske dokumenter og skabeloner, så det sikres at anvendelsen sker korrekt i forhold til den konkrete problemstilling. LejBoliger.dk kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af de respektive skabeloner tilbudt på LejBoliger.dk. LejBoliger.dk er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Brugeren måtte lide som følge af anvendelsen af skabelonerne/dokumenterne/artiklerne.
Indholdet på LejBoliger.dk, korrespondance eller anden kontakt med LejBoliger.dk udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.

Kunde- & Privatlivspolitik

Når du benytter LejBoliger.dk og de Tjenester der tilbydes dér, accepterer du samtidig, at LejBoliger.dk som dataansvarlig indsamler, overfører, lagrer, bruger og registrer dine personlige oplysninger på servere placeret i Tyskland.
Alle dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og vil kun være tilgængelige for betroede medarbejdere hos LejBoliger.dk.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, enten i forbindelse med oprettelse af en brugerkonto, boligannonce, boligsøgerannonce, BoligMatcher eller i forbindelse med et køb, sikrer vi, at du altid er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Der henvises til LejBoliger.dks Persondatapolitik.
Al kommunikation med kontokortoplysninger mellem dig og serveren, samt login, sker i øvrigt over en sikker forbindelse, med SSL (Secure Socket Layer).
Vi kontrollerer løbende den registrerede data, for at sikre rigtigheden af opbevarede data. Det er dog dig som Bruger, der er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er korrekte samt for at beskytte dine login-oplysninger. Ved tiltrædelsen af nærværende handelsbetingelser forpligter du dig tillige til at holde os ajourført, hvis dine personlige oplysninger, ændrer sig.
Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt eller du har formodning herom, bør du straks anmode LejBoliger.dk (hello@lejboliger.dk) om at ændre din adgangskode og spærre din konto.
LejBoliger.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Du skal dog være opmærksom på, at oplysninger du angiver i en boligannonce eller en boligsøgerannonce som et led i LejBoliger.dks Tjenester videreformidles på hjemmesiden og vil kunne ses af LejBoliger.dks besøgende, når de f.eks. leder efter en ledig lejebolig eller en lejer.
Log-statistik
Vi bruger en log-statistik, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give os et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har på LejBoliger.dk, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere LejBoliger.dk med henblik på en bedre brugeroplevelse.

Tilpasninger og ændringer

LejBoliger.dk forbeholder sig retten til at ændre prisen for vores Tjenester og opdatere handelsbetingelserne.
Ændringer skal meddeles Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.
LejBoliger.dk kan tillige med det respektive varsel opdatere handelsbetingelserne, persondatapolitikken og cookiepolitikken ved annoncering af ændringerne på LejBoliger.dk eller ved fremsendelse af en e-mail til Brugeren.

Klagemuligheder

Hos LejBoliger.dk ønsker vi tilfredse kunder og gennemsigtige vilkår, så det er let for dig som Bruger at vide, hvad du får hos os. Skulle du alligevel have spørgsmål eller opleve forhold, som du ikke er tilfreds med, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice (hello@lejboliger.dk).
Måtte det mod forventning ikke være muligt at nå til enighed om et givent forhold, og ønsker du at gå videre med din klage, efter at LejBoliger.dk har behandlet din henvendelse, kan du som privatkunde indgive en klage.
En klage over en tjenesteydelse købt hos LejBoliger.dk kan – afhængigt af købets størrelse – indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive følgende e-mail: hello@lejboliger.dk.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du af anden grund at komme i kontakt med os, står vi altid klar til at hjælpe dig. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på hello@lejboliger.dk